ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 20 จาก 125 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1EB 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยเเพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน20201223121711.pdf2020-12-23 19:17:11งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
2EB 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20201224075000.pdf2020-12-24 14:50:00งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
3EB 1.3 กรอบแนวทางการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20201224075101.pdf2020-12-24 14:51:01งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
4EB 1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ20201224075235.pdf2020-12-24 14:52:35งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
5EB 1.5 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20201224082035.pdf2020-12-24 15:20:35งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
6EB 2 (1.1) ข้อมูลผู้บริหาร20201224082229.pdf2020-12-24 15:22:29งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
7EB 2 (1.2) นโยบายของผู้บริหาร20201224082317.pdf2020-12-24 15:23:17งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
8EB 2 (1.3) โครงสร้างหน่วยงาน20201224082411.pdf2020-12-24 15:24:11งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
9EB 2 (1.4) หน้าที่เเละอำนาจหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง20201224082525.pdf2020-12-24 15:25:26งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
10EB 2 (1.5.1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน20201224082746.pdf2020-12-24 15:27:46งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
11EB 2 (1.5.2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน20201224082905.pdf2020-12-24 15:29:05งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
12EB 2 (1.5.3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน20201224083018.pdf2020-12-24 15:30:18งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
13EB 2 (1.5.4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน20201224083132.pdf2020-12-24 15:31:32งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
14EB 2 (1.5.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน20201224083251.pdf2020-12-24 15:32:51งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
15EB 2 (1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เเสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วย20201224083427.pdf2020-12-24 15:34:27งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
16EB 2 (1.7) ข้อมูลการติดต่อ20201224084048.pdf2020-12-24 15:40:48งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
17EB 2 (1.8) ช่องทางรับฟังความคิดเห็น20201224084157.pdf2020-12-24 15:41:57งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
18EB 2 (1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH20201224084340.pdf2020-12-24 15:43:40งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
19EB 2 (1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม20201224084553.pdf2020-12-24 15:45:53งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด
20EB 2 (1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.256220201224084703.pdf2020-12-24 15:47:03งาน ITA 2564 view | ดาวน์โหลด