ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1DHSA Guideline 20200911084240.pdf2020-09-11 15:42:40งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
2DHSA Standards20200911084357.pdf2020-09-11 15:43:57งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
3แบบฟอร์มคะแนน DHSA Scoring Guideline 20200911084410.docx2020-09-11 15:44:10งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
4FM-ACD-046-02 SAR 2020 add20200911084617.pdf2020-09-11 15:46:17งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
5มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย20200911084734.pdf2020-09-11 15:47:34งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
6เล่ม Patient Safety Goals 201820200911084914.pdf2020-09-11 15:49:14งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
7เล่ม Personnal Safety Goals 2018 final20200911084944.pdf2020-09-11 15:49:44งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
8FM-ACD-048-01 Hospital Profile 2019_19071920200914010904.xlsx2020-09-14 08:09:04งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
9HA Standard HA_4th Edition20200914011245.pdf2020-09-14 08:12:45งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
10SD-ACD-014-01 Scoring Guideline 2019_19071920200914011514.xlsx2020-09-14 08:15:14งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
11SD-ACD-015-00 HA Standards Implementation Manual_19071920200914011540.pdf2020-09-14 08:15:40งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
12ประกาศใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพประกอบกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 พ20200914011734.pdf2020-09-14 08:17:34งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
13เอกสารแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ_19071920200914011805.pdf2020-09-14 08:18:05งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
14แผนภูมิปัจจัยขับเคลื่อน20200923024555.pdf2020-09-23 09:45:55งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
15Easy Quality for CLT-PCT20200923024808.pdf2020-09-23 09:48:08งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
16Patient Safety Goals 2018 final (pt2018)20200923024917.pdf2020-09-23 09:49:17งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
17Risk Management20200923030355.pdf2020-09-23 10:03:55งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
18จากข้อเสนอแนะสู่แนวปฏิบัติ20200923030605.pdf2020-09-23 10:06:05งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
19FM-QCC-002_คำขอขึ้นทะเบียน ยกเลิก แก้ไข20201221030750.pdf2020-12-21 10:07:50งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด
20FM-QCC-003_แบบฟอร์มขอใช้บริการงานถ่ายเอกสาร20201221030825.pdf2020-12-21 10:08:25งานศูนย์คุณภาพ view | ดาวน์โหลด