ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1ตารางแสดงจำนวนข้อมูล ผู้ป่วยใน RW AdjRW และค่า CMI แยกตามรายเดือน ปีงบ2557-2560 เดือนพฤษภาคม 256020170630040824.docx2017-06-30 11:08:24ศูนย์บริการสิทธิ์ view | ดาวน์โหลด
2บริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังและบริการกรณีเฉพาะ20170630041023.jpg2017-06-30 11:10:23ศูนย์บริการสิทธิ์ view | ดาวน์โหลด
3ตารางแสดงจำนวนข้อมูล ผู้ป่วยใน RW AdjRW และค่า CMI แยกตามรายเดือนภาพรวมทั้งประเทศ ล่าสุด20170823061735.docx2017-08-23 13:17:35ศูนย์บริการสิทธิ์ view | ดาวน์โหลด
4ตารางแสดงจำนวนข้อมูล ผู้ป่วยใน RW AdjRW และค่า CMI แยกตามรายเดือนภาพรวมทั้งประเทศ ของ รพร.เดชอุดม20171011042352.docx2017-10-11 11:23:52ศูนย์บริการสิทธิ์ view | ดาวน์โหลด
5ตารางแสดงจำนวนข้อมูล ผู้ป่วยใน RW AdjRW และค่า CMI แยกตามรายเดือนภาพรวมทั้งประเทศ20171019065922.docx2017-10-19 13:59:22ศูนย์บริการสิทธิ์ view | ดาวน์โหลด
6อัตราจ่าย IP ต่อ 1 adj.rw ปีงบประมาณ 256020171019070017.doc2017-10-19 14:00:17ศูนย์บริการสิทธิ์ view | ดาวน์โหลด
7สิทธิการรักษาพยาบาล20171127032425.jpg2017-11-27 10:24:25ศูนย์บริการสิทธิ์ view | ดาวน์โหลด